سامانه مديريت يادگيري الکترونيکي دانشگاه علوم پزشکي ايران (سامانه ياد)

.

سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی ایران(یاد)-LMS

  این سامانه تا 31شهریور1400 فعال می باشد

لازم است اساتید و دانشجویان محترم هرچه

سریعتر نسبت به پشتیبان گیری از فایل های

بارگذاری شده اقدام فرمایند

آدرس سامانه نوید: https://iumsnavid.vums.ac.ir

راهنمای سامانه نوید